User Tools

Site Tools

projects:lavalamp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:lavalamp [2017/03/03 21:25]
Torsten Martinsen created
projects:lavalamp [2017/03/03 21:33] (current)
Torsten Martinsen
Line 8: Line 8:
  
 Kommandoerne er Kommandoerne er
 +
 +''​C//<​g><​r><​b>//''​
 +
 +Sæt farven til den angivne GRB triple. F. eks. ''​C000255000''​ for rød.
 +
 +''​B//<​g1><​r1><​b1><​g2><​r2><​b2>//''​
 +
 +Skift mellem de to angivne farver. F. eks. ''​C000255000000000255''​ for at skifte mellem rød og blå.
 +
 +''​H//<​on>//''​
 +
 +Tænd/sluk varmelegemet.
 +
 +''​D//<​delay>//''​
 +
 +Sæt delay mellem blink (millisekunder).
 +
  
Permalink projects/lavalamp.txt · Last modified: 2017/03/03 21:33 by Torsten Martinsen

oeffentlich