User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

projects:ntp_controlled_longcase_clock

NTP controlled longcase clock

QR-ID HQR29
Navn NTP-kontrolleret bornholmerur
Kort beskr. Igangværende projekt. Skal ende op i et computerreguleret ur.
Indehaver Georg Sluyterman
Tilladt brug No hacking allowed. Hvis man vil stille uret eller trække det op skal man lige spørge Georg først.

Permalink projects/ntp_controlled_longcase_clock.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich