User Tools

Site Tools

projects:stopmotion

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:stopmotion [2014/08/17 18:03] (current)
Torsten Martinsen created
Line 1: Line 1:
 +====== Stop motion ======
  
 +Inspiration:  http://lcamtuf.coredump.cx/water/
 +
 +Består af
 +
 +  * En IR-LED
 +  * En IR-fototransistor
 +  * En Arduino
 +  * En MOS-FET
 +  * 10 stk 1W hvide LED
 +
 +Når der falder en vanddråbe gennem fotodetektoren, detekteres det af Arduinoen som efter en pause på ca. 80 ms tænder de hvide LEDs i ca. 50 µs. Dvs. at man kan tage et billede i det øjeblik hvor dråben rammer vandet.
Permalink projects/stopmotion.txt · Last modified: 2014/08/17 18:03 by Torsten Martinsen

oeffentlich