User Tools

Site Tools

projects:termo_el_demo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:termo_el_demo [2014/03/20 20:58]
Mads Horn
projects:termo_el_demo [2014/03/20 20:59] (current)
Mads Horn
Line 1: Line 1:
 +====== Demonstration af termoelektrisk effekt ======
  
 +Snor man to tråde af forskellige metaller om hinanden og klemmer man snoningen sammen, mødes de to metallers elektronskyer. Da metallerne har forskellig evne til at holde på deres elektroner kan man skubbe elektroner fra det ene metal til det andet ved at varme snoningen op.
 +I praksis virker det bedst at tage f.eks. et stykke konstantantråd, og så sno en kobbertråd på i hver ende. Hvis den ene snoning varmes op og den anden køles ned, vil der opstå en spændingsforskel mellem kobbertrådene (af størrelsesordenen 1 mV). Forbindes kobbertrådene vil der løbe en strøm, som kan være temmelig stor. 
 +
 +{{ :projects:tagekammer:termo_el_demo:termoel.jpg?400 }}
 +
 +Dette kan demonstreres ved at vikle en kobbertråd om et kompas og forbinde enderne med en stump konstantantråd. Varmes den ene snoning med en tændstik vil kompasset slå ud.
 +
 +{{:projects:tagekammer:termo_el_demo:kompas.jpg?400}}
 +
 +Når man har snoet trådene sammen og klemt dem sammen med en tang, er det en fordel at komme loddetin på snoningen, da samlingen ellers nemt knækker.
 +
 +
 +{{:projects:tagekammer:termo_el_demo:lodning.jpg?400}}
Permalink projects/termo_el_demo.txt · Last modified: 2014/03/20 20:59 by Mads Horn

oeffentlich