User Tools

Site Tools

sommerhack:led_poles

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sommerhack:led_poles [2020/01/25 10:20]
Torsten Martinsen
sommerhack:led_poles [2020/09/02 05:49] (current)
Torsten Martinsen [Kommandoer]
Line 26: Line 26:
 ===== Kommandoer ===== ===== Kommandoer =====
  
-Kommandoer sendes til port 7890. De to bokse har adresserne ''displaydingo1.local'' og  ''displaydingo2.local''.+Kommandoer sendes til port 7890. De to bokse har adresserne ''displaydingo1.v.sman.dk'' og  ''displaydingo2.v.sman.dk''. OBS der er client-isolation på wifi, så brug en kablet forbindelse til at nå enhederne.
  
-På [[https://github.com/bullestock/ledpoles/tree/master/python|github]] findes der en række Python-scripts (til Python 2), som man kan bruge til at styre pælene. Eksempler:+På [[https://github.com/bullestock/ledpoles/tree/master/python|github]] findes der en række Python-scripts, som man kan bruge til at styre pælene. Eksempler:
  
 <file> <file>
-python setmode.py displaydingo1.local emergency +python setmode.py displaydingo1.v.sman.dk Emergency 
-python freerun.py displaydingo1.local +python freerun.py displaydingo1.v.sman.dk 
-python setspeed.py displaydingo1.local 50 +python setspeed.py displaydingo1.v.sman.dk 50 
-python setbrightness.py displaydingo1.local 10 +python setstripmode.py displaydingo1.v.sman.dk 1
-python setstripmode.py displaydingo1.local 1+
 </file> </file>
  
Permalink sommerhack/led_poles.1579947612.txt.gz · Last modified: 2020/01/25 10:20 by Torsten Martinsen

oeffentlich