User Tools

Site Tools

sommerhack:led_poles

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sommerhack:led_poles [2020/01/25 10:19]
Torsten Martinsen ESP32
sommerhack:led_poles [2020/01/25 10:20] (current)
Torsten Martinsen
Line 16: Line 16:
 Tilslut 230 V til controllerne. De forbinder nu automatisk til WiFi (SSID Vammen Camping). På displayet kan man se om de er forbundet. Tilslut 230 V til controllerne. De forbinder nu automatisk til WiFi (SSID Vammen Camping). På displayet kan man se om de er forbundet.
  
-===== Opsætning ​=====+===== Controller ​=====
  
 Når controlleren tændes, kører den en række af animationer og skifter automatisk til en ny animation efter 60 sekunder. ​ Når hele rækken af animationer er færdig, skiftes 'strip mode' (se nedenfor) osv. Det tager 51 minutter inden hele sekvensen gentages. Når controlleren tændes, kører den en række af animationer og skifter automatisk til en ny animation efter 60 sekunder. ​ Når hele rækken af animationer er færdig, skiftes 'strip mode' (se nedenfor) osv. Det tager 51 minutter inden hele sekvensen gentages.
Permalink sommerhack/led_poles.txt · Last modified: 2020/01/25 10:20 by Torsten Martinsen

oeffentlich