User Tools

Site Tools

start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/05/08 12:30]
Torsten Martinsen
start [2018/05/16 12:01] (current)
Torsten Martinsen
Line 13: Line 13:
 ===== Udstyr ===== ===== Udstyr =====
  
-Her er en ufuldstændig [[equipment:​start|oversigt over udstyr]] vi har i HAL9k (brug søgefunktionen i toppen af siden hvis det du leder efter ikke står her):+Her er en **ufuldstændig** [[equipment:​start|oversigt over udstyr]] vi har i HAL9k (brug søgefunktionen i toppen af siden hvis det du leder efter ikke står her):
  
 (se også menuen til venstre for projekter, inventar og aktiviteter i HAL9k). (se også menuen til venstre for projekter, inventar og aktiviteter i HAL9k).
Permalink start.1525782622.txt.gz · Last modified: 2018/05/08 12:30 by Torsten Martinsen

oeffentlich