User Tools

Site Tools

start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2018/05/08 14:30]
Torsten Martinsen
start [2020/10/24 18:27] (current)
Torsten Martinsen old revision restored (2020/08/08 18:42)
Line 5: Line 5:
 Dette er Hal9k's Wiki, som bruges til diverse intern information og kommunikation. Hvis du søger information om Hal9k så kig først på [[http://hal9k.dk|hjemmesiden]]. Dette er Hal9k's Wiki, som bruges til diverse intern information og kommunikation. Hvis du søger information om Hal9k så kig først på [[http://hal9k.dk|hjemmesiden]].
  
-Til medlemmer: Hvis du vil oprettes, så gå ind på [[http://wiki.hal9k.dk/start?do=login|loginsiden]] og opret dig. Herefter skal du skrive enten på [[infrastruktur:it-services:slack|Slack]] eller [[infrastruktur:it-services:mailingliste|mailinglisten]] og bede om at få skriveadgang.+Til medlemmer: Hvis du vil oprettes, så gå ind på [[http://wiki.hal9k.dk/start?do=login|loginsiden]] og opret dig. Herefter skal du skrive enten på [[infrastruktur:it-services:slack|Slack]] eller til bestyrelsen og bede om at få skriveadgang.
  
 ===== Kalender ===== ===== Kalender =====
-{{cal>r8cm7nh3sntdtvc1d69467m258%40group.calendar.google.com&showPrint=0&showCalendars=0&showTz=0&height=300&wkst=2&bgcolor=%23FFFFFF&color=%23856508&ctz=Europe%2FCopenhagen[750,300]}} + 
-[[http://www.google.com/calendar/ical/r8cm7nh3sntdtvc1d69467m258%40group.calendar.google.com/public/basic.ics|{{:ical.gif|iCal}}]]+Se hele kalenderen [[https://calendar.google.com/calendar/r?cid=r8cm7nh3sntdtvc1d69467m258@group.calendar.google.com|her.]
 + 
 +{{iCalEvents>http://www.google.com/calendar/ical/r8cm7nh3sntdtvc1d69467m258%40group.calendar.google.com/public/basic.ics}}
  
 ===== Udstyr ===== ===== Udstyr =====
  
-Her er en ufuldstændig [[equipment:start|oversigt over udstyr]] vi har i HAL9k (brug søgefunktionen i toppen af siden hvis det du leder efter ikke står her):+Her er en **ufuldstændig** [[equipment:start|oversigt over udstyr]] vi har i HAL9k (brug søgefunktionen i toppen af siden hvis det du leder efter ikke står her):
  
 (se også menuen til venstre for projekter, inventar og aktiviteter i HAL9k). (se også menuen til venstre for projekter, inventar og aktiviteter i HAL9k).
-~~PAGEINDEX=equipment;start~~ + 
 +<nspages equipment -textPages="">
  
 ===== Projekter ===== ===== Projekter =====
 Her er en [[projects:start|oversigt over projekter]] folk gerne vil lave i hal9k: Her er en [[projects:start|oversigt over projekter]] folk gerne vil lave i hal9k:
  
-~~PAGEINDEX=projects;start~~ +<nspages projects -textPages=""> 
Permalink start.1525782622.txt.gz · Last modified: 2018/05/08 14:30 by Torsten Martinsen

oeffentlich