User Tools

Site Tools

testimonials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
testimonials [2011/10/06 17:05]
Karl Damkjær Hansen
testimonials [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Testimonials ======
  
 +==Jesper Brix Rosenkilde==
 +<code>
 +Det er så dejligt at komme herned og kunne finde 
 +alt det værktøj man har brug for.
 +</code>
 +
 +==Alex Birklykke==
 +<code>
 +Det er  godt nok et hyggeligt lokale vi efterhånden
 +har fået indrettet.
 +</code>
 +
 +==Karl Damkjær Hansen==
 +<code>
 +Man kan sagtens bare sidde hernede og læse en bog
 +eller skrive lidt kode.
 +</code>
Permalink testimonials.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich