User Tools

Site Tools

equipment:3dprinting:ultimaker

Ultimaker

QR-ID HQR1012
Navn Ultimaker
Kort beskr. 3D-printer
Indehaver HAL9k
Tilladt brug Use allowed. Hvis du ikke har prøvet at bruge en 3D-printer før, så spørg en erfaren bruger (på Slack eller IRL)
Brug af 3dprinter Bruger man printeren og den ikke fungere som den skal har man ansvaret for at få den lavet, enten ved selv at gøre det hvis man har evnerne til det, eller få den nødvendige hjælp til det.

Printeren er blevet renoveret den 11/3 2018 af Anders Vestergaard

Her er listet de optimale indstillinger.

Layerhight: 0,1 mm
Print speed: 60 mm/s
Filament: 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Print areal: 190x190x170,6 mm
Retraction: 4 mm
Retraction speed: 60 mm/s

Start gcode

G21    ;metric values
G90    ;absolute positioning
M82    ;set extruder to absolute mode
M107    ;start with the fan off
G28 Z0   ;move Z to min endstops
G28 X0 Y0               ;move X/Y to min endstops
G1 X10 Y10 Z15.0 F1000 ;move the platform down 15mm
G92 E0         ;zero the extruded length
G1 F200 E3       ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0         ;zero the extruded length again
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

Stop gcode

;End GCode
M104 S0           ;extruder heater off
M140 S0           ;heated bed heater off (if you have it)
G91                  ;relative positioning
G1 E-2 F300              ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-3 X-20 Y-20 F1000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0               ;move X/Y to min endstops
G28 Z0   ;move Z to min endstops so the head is out of the way
M84             ;steppers off
M107            ;Turn fan off
G90             ;absolute positioning

Betjening af Ultimaker

Tænd printeren på ON-OFF knappen på højre side af printeren.

Indsæt SD kort med GCode i siden af displayet.

Tryk drejeknappen ind så menuen kommer op hvor “Print from SD →” vælges:

Der efter vælges din gcode fil:

Nu varmer printeren op og starter derefter printet:

Firmware

Permalink equipment/3dprinting/ultimaker.txt · Last modified: 2018/03/15 18:13 by Anders Vestergaard

oeffentlich