User Tools

Site Tools

infrastruktur:adgangskontrolsystem

Adgangskontrolsystem

:!: :!: :!: Yderdøren er blevet skiftet og adgangskontrolsystemet er pt. ikke i drift. Der er monteret nøgleboks med kodelås ved indgangsdøren. Koden til nøgleboksen oplyses ved henvendelse til bestyrelsen. Husk at indstille en tilfældig kode når boksen låses.

Adgang til spacet (udenfor normal åbingstid torsdag aften) sker gennem adgangskontrolsystemet.

Ved hoveddøren findes der en RFID-læser. Alle medlemmer kan få udleveret et RFID-kort der giver adgang til spacet 24 timer i døgnet.

Herudover er der visse maskiner der kræver adgangskort for at kunne bruges. For at få adgang skal man henvende sig til bestyrelsen.

Døren

Kortlæseren har en grøn og en rød lysdiode.

Hvis døren er sat på 'åben', lyser den grønne lysdiode konstant. Ellers blinker den.

Hold kortet over klistermærket på læseren. Når læseren registrerer kortet, blinker begge lysdioder kortvarigt, og der høres et bip. Rødt blink betyder at kortet ikke genkendes.

Hvis du går ud for at ryge eller lignende, så tryk på den grønne knap på boksen bag døren. Displayet viser nu 'Open for 15 minutes', og begynder at tælle ned. Når der er fem minutter tilbage, vil kortlæseren begynde at blinke skiftevis rødt og grønt.

Om torsdagen kan man trykke på den hvide knap, hvorefter displayet viser 'Open'.

Man kan på ethvert tidspunkt låse døren ved at trykke på den røde knap.

Generelt

Når du går: Kontroller at alle døre og vinduer er lukkede, og smæk så hoveddøren.

Bemærk: For at opfylde myndighedskrav ift. videoovervågning afspilles der en lydoptagelse i alle rum udenfor normal åbningstid. Lige nu skal dette frakobles manuelt - spørg i spacet hvordan dette gøres.

Nøgler

Vi har 5 stk fysiske nøgler til spacet. Hvis adgangskontrolsystemet skulle være ude af drift, er det muligt at få adgang med en fysisk nøgle. Følgende medlemmer er i besiddelse af en fysisk nøgle:

Der er også 1 master nøgle, til Hal9k, i nøglekassen i køkkenet.

vi har 4 stk nøgler til vores rum i laden. Følgende medlemmer er i besiddelse af en fysisk nøgle til laden

Nøgle status sidst Opdateret/Bekræftet: 03/10/2019

Permalink infrastruktur/adgangskontrolsystem.txt · Last modified: 2020/12/06 17:02 by Morten Frederiksen

oeffentlich