User Tools

Site Tools

infrastruktur:adgangskontrolsystem

Adgangskontrolsystem

Adgang til spacet (udenfor normal åbingstid torsdag aften) sker gennem adgangskontrolsystemet.

Ved hoveddøren findes der en RFID-læser. Alle medlemmer kan få udleveret et RFID-kort der giver adgang til spacet 24 timer i døgnet.

Der er også en RFID-læser ved døren ind til træværkstedet i laden, samt en læser ved døren fra laden ind til fællesrummet.

Herudover er der visse maskiner der kræver adgangskort for at kunne bruges. For at få adgang skal man henvende sig til bestyrelsen.

Hvis du har glemt dit adgangskort derhjemme, så kan du prøve at kontakte et medlem af bestyrelsen gennem Slack - de har mulighed for at åbne døren via Slack.

Døren

Kortlæseren har en grøn og en rød lysdiode.

Hvis døren er sat på 'åben', lyser den grønne lysdiode konstant. Ellers blinker den.

Når du vil ind i spacet

Hold kortet over på læseren. Når læseren registrerer kortet, blinker begge lysdioder kortvarigt, og der høres et bip. Rødt blink betyder at kortet ikke genkendes.

Hvis dit kort er godkendt, lyser den grønne LED. Du kan nu gå ind.

Når du vil forlade spacet

Hvis døren er låst:

Tryk på den hvide knap til venstre for døren:

Døren bliver nu låst op, og du har 20 sekunder til at gå ud. Tag i håndtaget for at kontrollere at døren er låst.

Hvis døren ikke er låst

Åbn døren, tryk på den røde knap på styreboksen, gå ud og luk døren. Døren låses med det samme. Tag i håndtaget for at kontrollere at døren er låst.

Lås døren op midlertidigt

Hvis du går ud for at ryge eller lignende, så tryk på den grønne knap på boksen bag døren. Displayet viser nu 'Open for 15 minutes', og begynder at tælle ned. Når der er fem minutter tilbage, vil kortlæseren begynde at blinke skiftevis rødt og grønt.

Om torsdagen kan man trykke på den hvide knap, hvorefter displayet viser 'Open'.

Man kan på ethvert tidspunkt låse døren ved at trykke på den røde knap.

Hvis systemet ikke virker

Hvis adgangskontrolsystemet ikke virker, kan man låse døren op udefra med en nøgle (se nedenfor).

Generelt

Når du går: Kontroller at alle døre og vinduer er lukkede, og smæk så hoveddøren.

Bemærk: For at opfylde myndighedskrav ift. videoovervågning afspilles der en lydoptagelse i alle rum udenfor normal åbningstid. Lige nu skal dette slukkes manuelt - spørg i spacet hvordan dette gøres.

Nøgler

Vi har 5 stk fysiske nøgler til spacet. Hvis adgangskontrolsystemet skulle være ude af drift, er det muligt at få adgang med en fysisk nøgle. Følgende medlemmer er i besiddelse af en fysisk nøgle:

Der er også 1 master nøgle, til Hal9k, i nøglekassen i køkkenet.

vi har 4 stk nøgler til vores rum i laden. Følgende medlemmer er i besiddelse af en fysisk nøgle til laden

Nøglestatus sidst Opdateret/Bekræftet: 03/10/2019

HQR140, HQR141

Permalink infrastruktur/adgangskontrolsystem.txt · Last modified: 2023/11/26 20:21 by Torsten Martinsen

oeffentlich