User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
equipment:lasersaur [2019/06/09 19:44]
Torsten Martinsen [Skær]
equipment:lasersaur [2019/08/12 08:13] (current)
Torsten Martinsen [Skær]
Line 111: Line 111:
 Tryk på den hvide knap i højre side mærket **Power**. Sæt dit adgangskort i kortlæseren. Tryk på den hvide knap i højre side mærket **Power**. Sæt dit adgangskort i kortlæseren.
  
-Det indbyggede webinterface kan nu tilgås på http://​lasersaur.hal9k. Bemærk: Brug **kun** Google Chrome/​Chromium. Hvis der ikke er indsat et autoriseret kort i læseren, er det muligt at uploade filer, men ikke at skære.+Det indbyggede webinterface kan nu tilgås på http://​lasersaur.hal9k.dk. Bemærk: Brug **kun** Google Chrome/​Chromium. Hvis der ikke er indsat et autoriseret kort i læseren, er det muligt at uploade filer, men ikke at skære.
  
 == Første gang du bruger maskinen fra en bestemt browser == == Første gang du bruger maskinen fra en bestemt browser ==
Line 133: Line 133:
  
 Se hvordan man gør på https://​laserweb.yurl.ch/​ Se hvordan man gør på https://​laserweb.yurl.ch/​
 +
 +=== tl;dr ===
 +
 +  - Klik på fanen **Files**
 +  - Load SVG/DXF med **Add Document**
 +  - Flyt evt dokumentet til korrekt placering
 +  - Drag & drop dokumentet til der hvor der står 'Drag document(s) here'
 +  - Angiv effekt og hastighed
 +  - Klik på **GCODE** -> **Generate**
 +  - Klik på fanen **Control**
 +  - Klik på **home**
 +  - Klik på **check size** for at vise bounding box
 +  - Klik på **run job** for at skære
  
 Hvis der opstår brand i materialet: Brug en sprøjteflaske til at slukke ilden. Hvis der opstår brand i materialet: Brug en sprøjteflaske til at slukke ilden.
Permalink equipment/lasersaur.1560109493.txt.gz · Last modified: 2019/06/09 19:44 by Torsten Martinsen

oeffentlich