User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
equipment:lasersaur [2020/06/14 15:02]
Torsten Martinsen [Status: OK]
equipment:lasersaur [2020/11/01 17:18] (current)
Torsten Martinsen [Udeståender]
Line 97: Line 97:
 === Software === === Software ===
  
-  * Blæseren stopper muligvis før jobbet er kørt færdig 
  
 ==== Kontrol før brug ==== ==== Kontrol før brug ====
Line 115: Line 114:
 == Første gang du bruger maskinen fra en bestemt browser == == Første gang du bruger maskinen fra en bestemt browser ==
  
-  - Gå ind på fanen Settings +  - Sæt følgende indstillinger på fanens //Coms// og klik derefter på **Connect** 
-  - Vælg //Lasersaur-GRBL// fra listen +    * Machine Connection: //USB// 
-  - Tryk **Apply** og svar **Yes** +    * USB/Serial Port: // /dev/ttyS1 // 
-  - Sørg for at **Show machine** er slået til+    * Baudrate: //115200// 
 +  - Gå ind på fanen //Settings// 
 +    - Vælg //Lasersaur-GRBL// fra listen 
 +    - Tryk **Apply** og svar **Yes** 
 +    - Sørg for at **Show machine** er slået til
  
  
Line 181: Line 184:
 Document Properties (Shift-Ctrl-D): Custom size = 1220 x 610 mm Document Properties (Shift-Ctrl-D): Custom size = 1220 x 610 mm
  
-Tekst: Klik på teksten, vælg //Path// → //Object to Path//.+Tekst skal konverteres til paths: 
 +  * Omrids (outline): Klik på teksten, vælg //Path// → //Object to Path// 
 +  * Streg-baseret (stroke-based): //Extensions// → //Text// → //Hershey Text//. [[http://imajeenyus.com/computer/20150110_single_line_fonts/index.shtml|Mere om single-stroke fonts]]
  
 Import af DXF: Slå //Automatic scaling// fra og vælg //manual scale factor// = 1.0 Import af DXF: Slå //Automatic scaling// fra og vælg //manual scale factor// = 1.0
Line 193: Line 198:
 ====== Generelle tips ====== ====== Generelle tips ======
  
-Graver før du skærer, da det udskårne kan rykke sig en smule.+Gravér før du skærer, da det udskårne kan rykke sig en smule.
 På http://geargenerator.com ligger en tandhjulsgenerator der eksporterer til .svg På http://geargenerator.com ligger en tandhjulsgenerator der eksporterer til .svg
  
Permalink equipment/lasersaur.1592146923.txt.gz · Last modified: 2020/06/14 15:02 by Torsten Martinsen

oeffentlich