User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

infrastruktur:it-services:qr:qr-printer

Labelprinter til QR-koder

QR-ID HQR2
Navn Dymo Labelwriter 320
Kort beskr. Labelprinter til at printer QR-koder ud til registrering af udstyr m.m.
Indehaver Emil Kollerup
Lokale Elektronikværksted
Tilladt brug No hacking allowed. Man må printe og skifte labelrulle når den er løbet tør.

Hvis man vil printe en ny QR-kode, logger man på Ubuntu-pc'en i elektronikværkstedet og besøger adressen http://localhost/qrgen. Dér indtaster man eventuelle kommentarer for de to QR-koder. Derpå printes to QR-koder på et klistermærke der rives af og klippes i to halvdele.

Den anden mulighed er at tage et af de færdiglavede klistermærker som ligger i en plastlomme i klodskassen mærket Kontorudstyr (ID for disse mærker starter ved 1000).

Softwaren der kører på computeren er skrevet af Mikael Harkjær Møller.

De færdiglavede mærker er lavet med scriptet på https://github.com/bullestock/qrgen.

Se også QR-koder til registrering af ting og QR-koder i tre lette trin

Permalink infrastruktur/it-services/qr/qr-printer.txt · Last modified: 2015/02/19 13:04 by Torsten Martinsen

oeffentlich