User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:board:2018-02-01

This is an old revision of the document!


Bestyrelsesmøde d. 1/2-2018

Til stede:

  • Mads Chr. Olesen
  • Anders Vestergaard
  • Dennis Værum
  • Kristian Mide

Med afbud:

  • Torsten Martinsen

1. Mobilepay

Vi har fået nyt telefonnummer. Ellers virker det som det plejer.

2. Projekt Laden

ACTION: Anders skriver på Slack for at få de aktive aktiveret.

Men vi mangler lidt en overordnet tovholder.

3. Makerspace 9220

Torsten har (vistnok) arrangeret besøg derude d. 15/2. Hurrah!

4. Regnskab og rapportering til kommunen

Vi skal melde ind til kommunen inden udgangen af februar.

5. Generalforsamling

Vi sigter efter d. 3 maj.

6. Eventuelt

Der er nyt adgangssystem undervejs.

Permalink planning/meetings/board/2018-02-01.1517517790.txt.gz · Last modified: 2018/02/01 20:43 by Torsten Martinsen

oeffentlich