User Tools

Site Tools

projects:ntp_controlled_longcase_clock

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:ntp_controlled_longcase_clock [2012/03/01 19:53]
Georg Sluyterman
projects:ntp_controlled_longcase_clock [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== NTP controlled longcase clock ======
 +
 +^ QR-ID    | HQR29       |
 +^ Navn  | NTP-kontrolleret bornholmerur |  ​
 +^ Kort beskr. ​   | Igangværende projekt. Skal ende op i et computerreguleret ur. |
 +^ Indehaver | [[members:​sman]] |
 +^ Tilladt brug | No hacking allowed. Hvis man vil stille uret eller trække det op skal man lige spørge Georg først. |
 +
 +{{:​projects:​img_1627.jpg?​200 |}}
 +
  
Permalink projects/ntp_controlled_longcase_clock.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich