User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:quickstart

Quickstart til Lasersaur

Kontrol før brug

Undgå at berøre spejlene!

Kontroller at der ikke sidder støv eller snavs på spejlene. Brug trykluft på dåse til at fjerne evt. støv, men prøv ikke at rense spejlene på anden vis.

Kontroller om profilerne hvorpå rullerne kører er rene. Hvis ikke, så aftør dem med en renseserviet.

Tænd for maskinen

 • Tryk på den grønne knap i højre side mærket POWER ON.
 • Sæt dit adgangskort i kortlæseren.
 • Tryk den grønne kontakt mærket 24 V PWR i højre side ind - denne kontakt bruges også som nødstop. Det er ikke nødvendigt at tænde chilleren endnu (den støjer en del).
 • Klik på home-knappen i webinterfacet for at nulstille.

Forberedelser

 • Der kan uploades filer i SVG- eller DXF-format.
 • I Inkscape skal 'document size' sættes til 1220 × 610 mm.

Bemærk at det er stregerne (stroke) der skæres efter, flader (fill) har ingen betydning.

 • Klik på Add to Queue
 • Læg materialet i cutteren. Kontroller at materialet er plant.
 • Tryk nu på knappen og kontroller at placeringen er korrekt.
 • Indstil korrekt fokus ved hjælp af en fokus-klods (bemærk: ved acryl skal fokus være på toppen af materialet, ved træ skal det være i midten). Laserens fokus er 10 mm fra hovedet.

Skær

 • Luk låget.
 • Tænd for chilleren.
 • Kontroller at chillerens display viser IDLE.
 • Kontroller at felterne Door og Chiller øverst til højre er grønne.
 • Tryk på Send to Lasersaur.
 • Hold nøje øje med maskinen, og vær klar til at trykke på stopknappen i webinterfacet eller at slukke på den grønne afbryder på forsiden. Det er også muligt at pause jobbet med , men vær opmærksom på at der kan gå lidt tid.
 • Hvis der opstår brand i materialet: Brug en sprøjteflaske til at slukke ilden.
 • Vent til blæseren stopper. Luk låget op. Kontroller at der er skåret igennem, uden at flytte materialet.

Afslutning

 • Fjern materialestumper, støvsug om nødvendigt
 • Luk låget
 • Sluk chiller
 • Sluk på den grønne kontakt 24V PWR på forsiden
 • Tryk på knappen Power off i webinterfacet
 • Tag dit adgangskort

Inkscape tips

Document Properties (Shift-Ctrl-D): Custom size = 1220 x 610 mm

Tekst: Klik på teksten, vælg PathObject to Path.

Import af DXF: Slå Automatic scaling fra og vælg manual scale factor = 1.0

Hvis LasaurApp ikke vil æde DXF: Åbn DXF i LibreCad, gem som Drawing Exchange DXF 2000, importer DXF i InkScape, gem som SVG.

Generelt: Sæt Fill til No paint, sæt Stroke Paint til Flat color, sæt Stroke Style til 1 px

Generelle tips

Graver før du skærer, da det udskårne kan rykke sig en smule. På http://geargenerator.com ligger en tandhjulsgenerator der eksporterer til .svg

Permalink equipment/lasersaur/quickstart.txt · Last modified: 2022/01/13 19:51 by Anders Vestergaard

oeffentlich