User Tools

Site Tools

infrastruktur:el-forsyning

El-målere

Der er en hoved-måler, der bruges til afregning af det samlede el-forbrug med forsynings-selskabet.

Derudover er der sat tre bimålere i el-tavlen, der giver mulighed for at spore forskellige dele af forbruget.

Det tidligere serverrum, med internet- og netværks-udstyret, adgangskontrollen og video-overvågningen samt Bundgaard-fræseren er på en måler for sig.

Stikket i laden, samt stikkene til vaskemaskine, tørretumbler og stik ved arbejdsbordet i kemi-lab er ikke sat til nogen bi-måler.

Strømmens vej

Fra hovedmåleren er der forbindelse til de to fejlstrømsafbrydere. Derefter sidder der de brede bi-målere og til sidst sikringsgrupperne. Bortset fra den trefasede gruppe til laden og den enfasede gruppe “serverrum”. Måleren til “Serverrum” sidder efter automatsikringen.

Permalink infrastruktur/el-forsyning.txt · Last modified: 2016/06/13 17:27 by Nikolai Beier

oeffentlich