User Tools

Site Tools

infrastruktur:varme

Varme

For at varmesystemet med radiatorerne i spacet skal varme tilstrækkeligt i vinterhalvåret, skal regulator-boksen (Danfoss ECL 110) indstilles til noget andet end default.

Den hvide EPS-kasse (fjernvarme-unit) kan reducere fremløbs-teperaturen til bygningens radiator-kreds. Elektronikken har en temperatur-føler udenfor samt på fremløbet, og styrer gradvist åbningen af den ventil der lukker fjernvarmevand ind/ud af centralvarme-sløjfen. Ideen må oprindeligt være at sænke fremløbet med stigende ude-temp.

Den ødsle løsning er at åbne fjernvarme-ventilen helt, ved at sætte regulatoren i manuel mode og lade motorventilen åbne helt.

For at komme i manuel mode, skal cursoren stå på mode og så holdes knappen enter inde. og så kan ventilen åbnes ved at holde + inde, ventilen åbner der efter ca 2/3 dele (og det ser ud til at være maks i manuel mode)

I stedet for at slå reguleringen fra og lade ventilen stå helt åbent hele tiden, forsøger vi at justere parametrene for kurve-hældning og og forskydning, for at se om det giver en høj nok fremløbs-temperatur.

Danfoss ECL Comfort 110 (udgave til 230 V). Indstillet til “applikation 130”.

Betjeningsguide for “Applikation 130” (hvad er det?) på 52 sider: https://assets.danfoss.com/documents/159690/AQ188586469712da-000801.pdf

( Betjeningsguide for “Applikation 116” (hvad er det?) på 40 sider: https://assets.danfoss.com/documents/159670/AQ188586469032da-000701.pdf )

Elendig vejledning (1 A4-side): https://assets.danfoss.com/documents/53181/BC148686457420da-DK0101.pdf

Menu-oversigt: https://assets.danfoss.com/documents/55493/BC197286477814da-000201.pdf

Permalink infrastruktur/varme.txt · Last modified: 2022/11/07 01:08 by Nikolai Beier

oeffentlich