User Tools

Site Tools

planning:meetings:2010-10-24

2010-10-24

Agenda

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Status fra sidst
  1. Kontaktliste ved Hans-Erik
  2. Uni-muligheden
  3. Lokaler:
   1. Andre muligheder
  4. Besøg Hack Århus ved Jesper
  5. Dokuwiki ved Mads
  6. Redirection på aalborg.hackerspace.dk ved Simon
  7. Lokaler til generalforsamling ved Mads
  8. Visionen - Alle skulle skrive noget
  9. Projektkataloget status på projektlisten
  10. Facebook-fansiden
 3. Opdatering og debat vedr. Platform4 Uncontained - Alex, Martin & Lasse
 4. Muligheden for et tilbud for børn og unge - Karl og Alex
 5. Budget ved Mikael
 6. Vedtægter
 7. Stiftende generalforsamling
  1. Pressemedelelse
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Status fra sidst

Listen v. Hans-Erik

Meget aktivitet, listen er i god stand.

Uni-muligheden

Karl og Alex fortæller: har snakket med Institut 8 ang. hackspace ideen, de var meget interesserede (f.x. pga. promovering af uni). De kom med forslag til ting de kan hjælpe med: udstyr, lokaler, “blåstemple” og promovere projektet, ansatte der kan komme ud og holde foredrag MEN: de ser helst at vi har fat i nogle unge (<18 årige), så de kan blive interesserede i universitetet. Ang. uni-lokaler pro-cons, se tidligere referat.

Lokaler

Hans-erik har scoutet lidt i Gug, gammel elektriker-virksomhed, mange kvadratmeter, fed bygning. Leje ca. 20.000,- pr. måned. Der ligger flere lignende bygninger i Aalborg området.

Besøge Hack Århus

Jesper har spurgt til noget jule-dag. Afventer svar. Tirsdage nævnes som en dag. Georg har talt med Martin Pihl, Hack Århus holder forsinket “julefrokost” i det nye år.

Dokuwiki ved Mads

ACTION: Mads opgraderer dokuwiki til nyeste. Der er lidt bugs.

Redirection ved Simon

Simon har snakket med en, det bliver lavet.

Lokaler til GF v. Mads

ACTION: Mads snakker med studenterhuset om evt. lån af Stargate, ellers på CS

Visionen

Flere personer har bidraget. Der er plads til flere bidrag. ACTION: Alle bør bidrage til vision, inden 24. dec. kl. 12 ACTION: Inden 1. Januar skal Jesper og Karl samle op på vision, og skrive samlet vision.

Projektkataloget

Der er nogle skøre ideer, og plads til mange flere. ACTION: Alle skriver 1 eller 2 projekter ned de kunne tænke sig at lave.

Facebook-side

Den er der, og folk kan li' den. Snak om Facebook gruppe vs. fanside. Fanside er vist det mest fornuftige. Fansiden bruges ca. ligesom announce-listen. Når nogen skriver til announce bør det også skrives på Facebook fansiden. ACTION: Flere bør gøres til admin.

Opdatering og debat vedr. Platform4 Uncontained

Alex: har skrevet ud på discuss om “grupper i gruppen”. Platform4 er igang med at skifte lidt profil, for at gøre det bedre at lave projekter dernede. Der er et stort initiativ igang om at lave en “containerby” (opvarmet, etc.) på havnen, hvor det er muligt at få plads i nogle containere. De søger en masse midler hjem til dette, og bl.a. til værktøj som drejebænke, etc. Til sommer skulle pengene og projektet gerne være gået igennem. Martin: Platform4 er nu ca. 90% events, 10% projekter. Skal gerne vendes til 90% projekter, 10% events. Der er kommet et tilbud til “os” og tossestreger om at de gerne vil støtte projektet med midler, lokaler (midlertidigt til at starte med). De er åbne for at hal9k kan få lov til at udvikle sig selv, uden for mange regler/rammer. Det kan være skidt hvis der er for mange hackspace initiativer. De vil gerne komme og fortælle mere på næste møde. Der er lidt interessekonflikt, flere vil gerne lave “hackspace”: tossestreger, platform4, hal9k. Usikkerhed om om det er præcis det samme?

Jesper: vi (=hal9k) vil gerne undgå at man skal lægge frivillig arbejdskraft, men mere at man kan betale og så bruge hackspacet som man vil.

Martin: Platform4 er kommet godt op på event-siden, men projekt-siden lagger bagud. Mange regler, som ikke passer så godt på projekt-konceptet. Så hal9k kan få lokaler/støtte, og Platform4 kan få synergi-effekten af at have et velfungerende hackspace.

Største generelle bekymring er hvor bundne vi vil være af Platform4 rammerne.

ACTION: Martin sørger for at en fra Platform4 kigger ud til næste møde.

Generel god stemning for et samarbejde, men kræver afstemning af forventninger, og få evt. bindinger frem. Stemning for at man bestemt bør undgå at have 2 hackspaces i Aalborg.

ACTION: Mikael starter diskussion på discuss listen, så vi har en liste af relevante spørgsmål til Platform4.

Alex nævner midlertidige lokaler formentlig kan fås indenfor en måneds tid.

ACTION: Georg skriver hans vision ind.

Tilbud til børn og unge

Karl: Technospejder!!! Eller hal9kids

Det kunne være sjovt, og børn og unge har mange sjove ideer. Ide: 15-18 årige kan komme i specielt tidsrum, med supervision. Man kan også tage det videre til 12-15 årige, og lave technospejder: geocaching, elektronik der blinker, etc. Det bør selvfølgelig være folk der gider det, og der skal indhentes de rigtige attester (børne-attest, etc.). Field-trip tilbud: folkeskole-klasser kan kigge ned, kan f.x. koste 1000,- til kaffekassen.

God stemning for ideen, som de interesserede opfordres til at gå videre med.

Budget ved Mikael

Budget klar til første år, så vi har en ide om økonomi. Primært så kontingent kan fastsættes på stiftende GF. Tal fra andre hackspaces interessante.

ACTION: Simon snakker med labitat for at få tal. ACTION: Mikael sætter tal sammen med. ACTION: Mads snakker med Martin Pihl om tal fra Århus.

Vedtægter

Karl har lavet udkast. Interesserede stikker hovedet sammen efter dette møde, og sammenligner noter.

Stiftende GF

Dato fastsat. Mads skaffer lokaler. Stiftende GF ellers på skinner.

Nogle mener tilmelding bør være krævet, så vi ved hvem kommer. Facebook event bør laves. Stiftende GF er mest en formalitet, og for at få medlemmer og kontingent.

Stor intro-fest når vi har lokaler, etc. på plads.

Pressemeddelelse

Pressemedelelse skal gøres klar ca. efter næste møde midt i januar.

Plakater

Plakat er måske ikke nødvendig, ifht. hvor mange vi rammer pr. email. Plakatter først til intro-fest.

ACTION: Mads flækker plakat inden mødet midt i januar.

Næste møde

ACTION: Mikael doodler til uge 2 i Januar. Doodlen lukker 24. dec.

Eventuelt

Simon og andre tager til CCC mellem jul og nytår.

Permalink planning/meetings/2010-10-24.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 by 127.0.0.1

oeffentlich