User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

 • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
 • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2010-11-08

2010-11-08

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Status fra sidst
  1. Pressemeddelelse ved Emil
  2. Økonomi ved Jesper
  3. Lokaler ved Mikael
  4. Besøg Hack Århus ved Jesper
  5. Dokuwiki ved Mads
  6. Spamproblem på gammel wiki Lars
 3. Karl og Alex fortæller
 4. Vedtægter
 5. Stiftende generalforsamling
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3 og 6 tilføjet. Godkendt.

Status

Pressemedelse ved Emil

Emil påpeger han laver plakat og at der bør laves liste over kontakter.

ACTION: Hans-Erik laver Google Doc til kontakt-liste

Økonomi ved Jesper

Kommunen kan først fås fra når vi er stiftet. Foreninger over 50 er bedst. Vedtægter skal kunne godkendes af kommunen, så det skal vi være opmærksomme på. Økonomi ligger lidt stille, indtil videre. Hans-Erik havde snakket med en fra Prosa: de er meget villige til at støtte økonomisk og anderledes. Støtte fra virksomheder: rigtig god mulighed, men bør vente til vi er oppe at køre.

Hvad skal vi bruge pengene til, e.g. hvis vi får en halv million? Der foreslås at lave en prioriteret liste med ting der trænger til udskiftning. Indkøb som Labitat: send mail, vent 48 timer, køb ting. Ved beløb over en vis størrelse skal bestyrelsen godkende.

Lokaler ved Mikael

Se mail fra tidligere. Kommunen støtter gerne med lokaler. Lokaler på uni blev diskuteret: problemer med adgangskontrol. Der blev snakket om lignende foreninger: Eksperimenterende danske radio-amatører blev nævnt. Generel enighed om at lokaler i Aalborg er til at finde. Karl havde kigget lidt på lokalebasen.dk Gamle fabriks-bygninger blev diskuteret som en mulighed.

Hans-Erik kigger lidt rundt efter lokaler.

Besøg Hack Århus ved Jesper

ACTION: Jesper snakker med dem, og laver en Doodle

Dokuwiki/Hjemmeside ved Mads

Dokuwiki er sat op, der er stadig nogle ønsker såsom medlemsdatabase.

ACTION: Mads sætter kontaktpersoner på wiki'en.

Spam på gammel Wiki ved Lars

Gamle wiki'er er blevet protected, indhold er flyttet.

ACTION: Simon kontakter Jens-Christian for at få redirect sat op

Karl og Alex fortæller

Har oprettet facebook gruppe. Har leget lidt på Platform4 ifbm. Tossestreger, der er en slags hackspace men i kunstner-regi. Loftet på Platform4 er rigtig koldt for tiden. Alex fortæller at Platform4 som sådan også er tænkt som et hackerspace, og der er rigtig mange dernede der savner et værksted.

Ide om hvad et hackspace er: ikke kun loddekolber.

Vedtægter

Karl har kigget på vedtægter i OpenSpace/Hack Århus: OpenSpace står for lokalerne, hvor der er 3 foreninger der “lejer” sig ind. Hack Århus er en rimelig regelret forening: du betaler og får adgang til forum hvor man kan mødes. Labitat har stort set samme vedtægter, men har et regelsæt/guidelines ved siden af (Regel 0). Økonomi er det primære vedtægterne handler om. Karl: det er vigtigt at vi også laver en vision, sammen med vedtægterne.

Der blev diskuteret om vi skulle have lokaler sammen med andre foreninger. Foreninger i foreningen blev der advaret imod - grupperinger i foreningen “foretrukket”. Men samarbejde med andre foreninger var der god stemning for.

Alex: Hvornår bliver man “aktiv” i foreningen, ifølge vedtægterne? Det foreslås at man er aktiv hvis man betaler kontingent. Studierabat nævnes, samt et kontingent/måned på ca. 150,-

ACTION: Karl vil gerne lave et udkast, baseret på standard vedtægter.

Vision og forretningsorden skal også laves.

Der blev snakket ansvarsforsikring: sådan en er dyr. Specielt mindreårige kan blive et problem, hvis der sker et uheld. Flere problemer med mindreårige: pædofili-attester.

Plan for stiftende generalforsamling

Mikael: Hvis vi har budget fra labitat/Hack Århus kan vi fremlægge et realistisk budget på stiftende GF.

Forslag til vedtægter skal ligge klar d. 1 februar 2011

Stiftende generalforsamling: 19. februar 2011 kl. 13 Der foreslås at der f.x. er røde pølser Doodle laves for ikke-bindende tilmelding

Lokaler: Vi reserverer Auditoriet på Institut for Datalogi, Selma Lagerlöfs Vej 300

ACTION: Mads reserverer lokaler til stiftende GF

Ca. Tidslinje:

 • Næste møde: Plakater klar, dato for GF fast.
 • ~ 1 måned før GF: Plakater op
 • ~ 2-3 uger før GF: pressemeddelelse

ACTION: Alle skriver lidt på visionsiden.

Næste møde

Der tilstræbes 2 møder inden stiftende GF. Et sidst i november, først i december.

ACTION: Jesper doodler d. 24 nov. - 1. dec

Næste næste møde ca. midt i januar.

Eventuelt

ACTION: Alle bør beskrive et par projekter på wiki'en.

ACTION: kyrke bliver facebook-master og opretter en fanside, da det vist er cool.

Der blev igen snakket videre om appelsin-kanoner og andre vilde ting.

Permalink planning/meetings/2010-11-08.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 (external edit)

oeffentlich