User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

 • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
 • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2011-02-19

2011-02-19 (Stiftende Generalforsamling)

10 fremmødte:

 • Mads Chr. Olesen
 • Karl Hansen
 • Mikael H. Møller
 • Jakob Schytz
 • Hans-Erik Tjelum
 • Alex Birklykke
 • Martin Vesterskov
 • Jan Høgh
 • Lars Juel Nielsen
 • Jesper Gadegaard

Præsentationsrunde

Overstået uden problemer.

Valg af ordstyrer

Karl blev valgt.

Valg af referent

Mads blev valgt.

Valg af stemmetællere

Mikael og Hans-Erik meldte sig.

Vedtagelse af vedtægter

(se bylaws ) Vedtægterne blev gennemgået. Enstemmigt vedtaget. Vedtaget revision: “Last modified: 2011/02/19 14:17 by mchro”.

Fastsættelse af kontingent

(forslag: 100 kr./måned) Der tilføjes stk. 7.6: “Bestyrelsen kan ændre kontingentet med 3 måneders varsel.” til vedtægterne.

Kontingentet er vedtaget til 100 kr./måned.

Handlingsplan: Hvad er planen?

Vi har midlertidige lokaler indtil april. Vi arbejder på at få faste lokaler derefter. Når vi har faste lokaler begynder vi mere aggressiv markedsføring. En af bestyrelsens første opgaver må være at søge penge hos kommunen og relevante fonde, og firmaer. Institut for Elektroniske Systemer ved universitetet skal ansøges om at få brugt elektronik.

Handlingsplan:

1. Faste lokaler
2. Flere medlemmer (markedsføring: plakater, e-mail, etc.)
3. Ansøgninger om midler og udstyr.

Valg af bestyrelsen

(5 medlemmer og op til 2 suppleanter)

Følgende stiller op til bestyrelsen:

Følgende stiller op til suppleanter:

Generalforsamlingen tolker paragraf 4 stk. 7a. som at bestyrelsen kan bestå af 6 medlemmer, i vores nuværende specielle opstarts-situation.

Bestyrelsen er dermed valgt ved fredsvalg. Suppleanterne er valgt ved fredsvalg.

Valg af revisor

Lars Juel Nielsen lars.j.nielsen@gmail.com stiller op.

Behandling af øvrige indkomne forslag

Ingen modtaget.

Evt.

Jakob oplyser at der er auktion i marts, se aah-auktioner.dk

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 14.12 i god ro og orden, og foreningen var vært ved en øl (med tak til Mikael).

Permalink planning/meetings/2011-02-19.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 (external edit)

oeffentlich