User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2011-11-17

2011-11-17

Dagsorden

  1. Oplæg til aftale med P4.
  2. Kontakt til kommunen.
  3. Torsdagsmøder.
  4. Tone på mailingliste.

Referat

Oplæg til aftale med P4

Bestyrelsen forhandler med Platform4 omkring en ny aftale omkring Hal9ks lejemål i Rapsgade 1. Konstalationen omkring Formulab har vist sig at være uhensigtmæssig, og Hal9k ønsker en role som almindeligt lejer i Rapsgade 1.

Kontakt til kommunen

Bestyrelsen har kontakt til kommunen, omkring huslejestøtte og muligheden for lokaler.

Torsdagsmøder

Uformele møder biholdes, men med referat. Første torsdagmøde i måneden, har fra nu af et fast punkt: “show and tell”, hvor medlemmer kan informere om deres projekter.

Tone på mailinglister

Der gøres opmærksom på at mailinglisterne er et skrevent medie, og man derfor lige skal være ekstra opmærksom på tonen.

Permalink planning/meetings/2011-11-17.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 (external edit)

oeffentlich