User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

 • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
 • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2012-01-19

2012-01-19 (Torsdagsmøde)

Kl 19:15

Agenda

 • Opdateringer fra bestyrelsen (Mikael)
  • Generel status
   • Medlemsstatus
   • Aktiviter (R1, wiki, mail ect)
   • Mulig donering af åndsvag stor computer
  • Formulab (og fremtiden)
  • Foreningens økonomi
 • Diskussion af kontingentsats
 • Fundraising + sponsorater
  • Maskinværkstedsdrømme
  • Elektronik
   • Forslag fra Alex og Mikael om at købe Arduino sæt til foreningen
   • Rabat aftale med Letelektronik for hal9k medlemmer, hvis mulig
   • Basis lager med nice-to-have komponenter
 • Workshops i foråret (Alex)
 • Technospejder (Jesper)
 • Eventuelt

Referat

Opdateringer fra bestyrelsen

Generel status

Medlemsstatus

41 betalende medlemmer inkl. stoette. der har vaeret flere men tallet er stabilt. Nogle har meldt fra igen fordi de ikke kan betale 200 kr.

Der efterlyses gennemsigtighed i regnskabet.

Aktiviter (R1, wiki, mail ect)

Der er lavet om i FormuLAB, saa Hal9k har to rum, koekkenet og vestloungen. Vestloungen bliver hal9k's eget vaeksted.

Lageret er nu alles (som det har vaeret indtil videre) saa man skal lige finde ud af om man har noget paa lageret.

Hal9k administrerer stadig noeglesystemet.

Vores lokaler er sikrede indtil 1. oktober. Den generelle stemning er at vi skal forsoege at finde noget andet, i stedet for at forsoege at forlaenge kontrakten. Der er stemning for at vi laegger noget energi i at finde noget alternativt. Vi laegger ud med kommunen.

Mulig donering af åndsvag stor computer
Formulab (og fremtiden)
Foreningens økonomi

Vi faar en del tilbage fra den aconto varme vi har betalt i den gamle ordning.

Der er delte meninger om pengene skal bruges til investeringer eller gemmes (til uforudsete udgifter ifm. flytning). Der skal deles mellem de to loesninger.

Diskussion af kontingentsats

Alex laegger ud med at kontingentsatsen er for hoej til studerende. Skal vi goere noget… Flemming mener at man kunne lave restriktioner for dem der betaler mindre. Man kunne ogsaa lave et studiemedlemsskab med de samme rettigheder.

Jesper goer opmaerksom paa at der kan vaere noget med vedtaegter.

Vi finder tre modeller. 1: 150 for alle 2: 200/100 guld/bronce 3: 150/75 studie 4: 200/100 studie-pensionist Karl laver en doodle

Fundraising + sponsorater

Lad os faa sponsoreret noget grej fra diverse firmaer. Flemming goer opmaerksom paa at vi maa give noget igen. Det er vigtigt at faa ting paa internet.

Georg paapeger at en sponsorvaeg skal kunne holde i 10 aar og se paen ud.

Flemming ved at man kan soege folkeoplysningsudvalget og faa 50%.

Der nedsaettes et udvalg der vil lave et oplaeg (Flemming, Jesper, Karl)

Mikael foreslaar lidt reklame i blogindlaeg…

Maskinværkstedsdrømme

Elektronik

Forslag fra Alex og Mikael om at købe Arduino sæt til foreningen

Disse arduino'er skal man saa kunne laane og koebe hvis man vil beholde projektet. Foreningen køber nogle arduino kits med sensorer og hele moletjavsen. Alex og Mikeal sætter i værk.

Rabat aftale med Letelektronik for hal9k medlemmer, hvis mulig

Det har vi 10%

Basis lager med nice-to-have komponenter

Workshops i foråret (Alex)

Alex lavede en afstemning. Han saetter i vaerk og kontakter foredragsholdere. det bliver ikke om torsdagen for at dele aktiviteterne lidt ud på ugen.

Technospejder (Jesper)

Vi har tidligere snakket om det. Nu vil Jesper og Niels gerne saette det i vaerk.

Jesper, Niels og Thomas nedsaetter en gruppe. De vil udvikle et tilraettelagt forloeb.

Eventuelt

Hjemmesiden er for statisk og grim. Der er stemning for en wordpress med en wiki. Mikael og Thomas er webudvalg.

Permalink planning/meetings/2012-01-19.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 (external edit)

oeffentlich