User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2013-08-22

2013-08-22 (Torsdagsmøde)

Dagsorden

  • Kort orientering vedr. foreningens økonomi
  • Orientering vedr epoxystøbning i spacet og nye medlemmer.
  • Bevilling af penge til kemi-lab - budgetramme sat til 5000kr
  • Betaling af sodavandsregnskab og migrering til klippekort
  • Diskussion af generelle retningslinjer i spacet: Oprydning er et problem – regel nummer nul bliver ikk overholdt.

Økonomi

Der er omkring 40000 på kontoen. Hogetex er betalt. Kommunen har lovet at fremsende lejeaftale men der er ikke sket noget, Karl rykker. Medlemstal cirka 32.

Epoxystøbning

Vi har fået en henvendelse vedr af epoxystøbning i spacet. Efter en gennemgang af kemikaliesikkerheden er der blevet sagt god for det såfremt henstillingerne i sikkerhedsbladene bliver overholdt og der indrettes rum med udsug.

Bevilling af penge til kemi-lab

Ifbm ovenstående er der afsat 5000kr til ombygning af bryggerset til kemilab. Jacob Schutz er ved at kigge på stænkskab.

Sodavandsregnskab

Det foreslås at udfase streglisten pga administrationsbyrden. Det argumenteres for stregsystemet da nye medlemmer uden klippekort også kan købe sodavand.

Det besluttes at udfaste streglisten og overgå til forudbetaling vha klippekort. Mads står for afregning af streglisten og finder kontonummer.

Diskussion af retningslinier

Karl foreslår et “No bøvl” princip, og vil effekture nogle små post-its til at påminde folk om ta ryde op efter sig…

Permalink planning/meetings/2013-08-22.txt · Last modified: 2013/08/22 20:04 by Alex Aaen Birklykke

oeffentlich