User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2014-05-15

2014-05-15 Ordinær Generalforsamling

1. Valg af ordstyrer.

Jesper melder sig.

2. Valg af referent.

Mads melder sig.

3. Valg af to stemmetællere.

Mads Horn Georg Sluyterman melder sig.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

Madordning er stor succes.

Foredragsrække stille og roligt sat i gang.

Åbent hus sidste år i juni var stor succes; gentages til august i år.

Vist flaget til Århus Mini Maker Faire.

Kemi/foto-lab under opbygning i nye lokaler.

Vellykket arbejdsweekend, der har ryddet op i det store fælleslokale.

Graf for medlemsskab vist; stabilt betalende medlemstal på 32-33, derudover lidt naturlig tilgang og fragang.

Vi har vundet en LulzBot TAZ, delvist pga. Kamstrup-projektet.

Stor anonym donation på 10.000,- er på vej, til værktøj; påtænkes brugt til træmaskiner.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Der har været et overskud på 4090,43 kr. og vi har dags dato ca. 40.000 på kontoen. Regnskabet enstemmigt godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

Forslag om nedsættelse af kontingent fra sidste generalforsamling: 100kr pr. md, (75kr for stud.). :

Mads fremlægger budget: med nuværende kontingentsats forventet indtægt på ca. 14700, med nedsat kontingentsats forventet indtægt på ca. 2100.

Hans-Erik mener der skal være en økonomisk buffer.

Alex er enig i buffer, men mener den skal være højst 25000.

Mads Horn mener vi skal akkumulere lidt mere buffer, så vi har nok krympe-flex, og ikke behøver spare for meget, evt. sætte pris ned for studerende.

Anders kender flere der har fravalgt foreningen pga. højt kontingent.

Flemming mener at hvis der er penge i kassen kan man købe det udstyr der gør det fedt at være her.

Hans-Erik bemærker at der ikke er budgetteret med ny-anskaffelser, og mener det er vigtigt; mere vigtigt end kontingent-nedsættelse.

Mads Horn bemærker at folk jo kan komme et par gange inden de melder sig ind.

Flemming nævner indbruds-forsikring, som argument for buffer.

Jesper mener at det der trækker folk til er muligheder de ikke har derhjemme, det kunne f.x. være en lasercutter.

Alex spørger om vi ønsker at akkumulere den kapital investeringer kræver, eller om vi vil satse på donationer? 14000 tager et par år at spare op til store ting.

Fonds-ansøgninger nævnes som mulighed vi ikke har gjort så meget i.

Christian nævner om studie-medlemskab er for dyrt for studerende? Dennis synes ikke det er for dyrt.

Anders spørger om en stor bankbeholdning kan gøre kommunen modvillig til at donere?

Flemming nævner at OSAA betaler lokaler, men udstyr er betalt af medlemmerne.

Georg spørger om punktet skal lukkes, da der ser ud til at være stor enighed.

Alex spørger om vi skulle stemme om en budgetramme?

Mads spørger om GF kan give bestyrelsen et hint om hvor stor buffer der ønskes.

Der foreslås en buffer på en husleje+en sommerfest.

Der foreslås 50.000 som buffer, og en buffer på 100% af 1 års udgifter

Det foreslås at overlades til den økonomisk ansvarlige bestyrelse.

Afstemning om forslag om kontingent-nedsættelse: Forslaget er enstemmigt nedstemt.

7. Behandling af eksklusionssager.

Ingen indkomne.

8. Valg af revisor.

Flemming melder sig.

9. Valg af bestyrelse.

Mads modtager genvalg, formentlig til kasserer-posten. Alex, Torsten, Kristian Mide, Karl og Georg genopstiller og er genvalgt.

10. Valg af op til to suppleanter.

Christian og Emil genopstiller, og er genvalgt.

11. Behandling af indkommende forslag.

Ingen indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Georg foreslår et foredrag om Gnucash.

Christian nævner at det kunne være godt med en opvaskemaskine, og bliver tovholder på det.

Emil nævner det kunne være godt med et større køleskab.

Alex mener at det kunne være godt med større initiativ fra de menige medlemmer, f.x. stå for et værksted.

Helt generelt modtager bestyrelsen meget gerne input, f.x. til foredrags-emner.

Karl siger man f.x. kan sætte en lille seddel på maskiner man har sat sig ind i.

Jesper nævner at kurser i de forskellige maskiner stadig kunne være godt, men tid/overskud osv.

Generel applaus til bestyrelsen, og foreningen.

Generalforsamlingen er hævet.

Permalink planning/meetings/2014-05-15.txt · Last modified: 2017/05/31 22:08 by Dennis Værum

oeffentlich