User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

 • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
 • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2015-05-28

2015-05-28 Ordinær Generalforsamling

1. Valg af ordstyrer.

Alex er valgt.

2. Valg af referent.

Mads er valgt med stort bifald.

3. Valg af to stemmetællere.

Emil og Thomas er valgt.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

54 medlemmer d.d. Brug af lokalerne hver dag. Grupperinger opstår, bl.a. omkring 3d-printere. Ros til bl.a. Kvist for madordning. Åbent hus havde mange deltagere, men vist primært pga. PHK. Åbent hus i år i August? Oprydning og rodning er vi gode til, måske for gode. Slack er blevet en ting. Kommunen ønsker måske at vi skal dele fællesrummet med anden forening, men nok ikke på kort sigt. Karl er i dialog med kommunen, omkring vores brug af lokalerne (dvs. hver dag). Vi bliver jævnligt kontaktet omkring samarbejder med Hal9k. Vi deltager i Skalborg Festdag(e), der er pølser.

Vi har fundet et godt niveau, ifht. værktøj osv., og nu kan vi begynde at udvide. Vi har penge på kontoen, vi kan begynde at investere. Vi overvejer stadig hvordan vi bedst udnytter lokalerne, herunder evt. at vælte nogle vægge.

Beretningen er godkendt med bifald.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Sidste år havde vi et lille underskud, det er primært pga. nogle udgifter fra 2013. Vi har dags dato 57869,14 kr. på kontoen. Vi budgeterer med at bruge nogle penge på værktøj i år.

Regnskabet godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

6.1. Torsten Martinsen foreslår at lave studiemedlemskab om til "Starving Hacker".

Der er stor enighed om at det er et koncept der skal gåes videre med. Navnet bør dog nok ændres, eller evt. beholde “studiemedlemskab” og præcisere at det også gælder pensionister, etc. Det er op til den nyvalgte bestyrelse.

6.2. Torsten Martinsen foreslår at lave et gratis medlemsskab, uden stemmeret.

Der er ikke umiddelbart stemning for at “døde” medlemmer er noget værd; kommunen etc. tæller alligevel kun betalende medlemmer. Der er mulighed for at indføre det af bestyrelsen ifht. støttemedlemmer i vedtægterne.

Forslaget er enstemmigt forkastet.

7. Behandling af eksklusionssager.

Ingen indkomne.

8. Valg af revisor.

Nikolai Beier melder sig, og er enstemmigt valgt.

9. Valg af bestyrelse.

Følgende genopstiller:

 • Karl Hansen
 • Mads Chr. Olesen
 • Kristian Mide
 • Torsten Martinsen

Følgende ny-opstiller:

 • Søren Thing Andersen
 • Dennis Værum

Bestyrelsen er enstemmigt valgt.

10. Valg af op til to suppleanter.

Christian og Emil genopstiller, og er genvalgt.

11. Behandling af indkommende forslag.

11.1. Kristian Mide foreslår at støtte Torsten's laser-projekt økonomisk.

Der er stor enighed om at at støtte Torsten's projekt, i det omfang han ønsker det. Beslutningen videregives til den nye bestyrelse.

Det er enstemmigt vedtaget at arbejde for at foreningen skal have en lasercutter.

12. Eventuelt

12.1. Lokaleplan

Stor debat, og mange fremtidsmuligheder.

Forslag på kort sigt:

 1. Metal-værksted og træ-værksted deles.
 2. Server/krydsfelt flyttes til over køkkenet.
 3. CNC-fræser flyttes til serverrum.
 4. Metal-fræser + drejebænk flyttes til protolab.
 5. 3D-printere flyttes, midlertidigt, til fællesrum.

Daniel, Søren, Anders Vestergaard vil gerne stå for at flytte krydsfelt.

Ingen indvendinger mod planen.

12.2. Arbejdsweekend

Bestyrelsen arrangerer en arbejdsweekend.

Permalink planning/meetings/2015-05-28.txt · Last modified: 2017/05/31 22:07 by Dennis Værum

oeffentlich