User Tools

Site Tools

planning:meetings:2017-05-11

2017-05-11 Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer.

Jesper Rosenkilde melder sig frivilligt.

2. Valg af referent.

Mads Chr. Olesen melder sig.

3. Valg af to stemmetællere.

Emil Kollerup og Thomas Kristensen melder sig.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

Vi har fået ny formand, med tak til Karl for mange års tjeneste. Medlemstallet stiger støt. Vi har fået en Huvema fræser. Vi har en god dialog med kommunen omkring udvidelse i laden. Vi har fået nyt internet, 100/100 Mbit. Vi har en god økonomi. Vi har fået en del publicity via Nordjyske, Vi skaber os, Ung energi og Århus Mini Maker Faire, og ikke mindst Sommerhack (med tak til Georg). Sommerhack kommer igen i år, og der er mulighed for deltagelse eller at holde en workshop/foredrag. Kamstrup projektet går forrygende; vi har just modtaget en bestilling fra PHK som vi forærer ham.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet er enstemmigt godkendt, med tak til revisoren.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

Der er ingen indkomne forslag.

7. Behandling af eksklusionssager.

Der er ingen eksklusionssager i år.

8. Valg af revisor.

GF indstiller Nikolai Beier, hvis han ønsker at fortsætte, med Lars Christensen stiller op som suppleant.

9. Valg af bestyrelse.

Kristian Mide genopstiller. Anders Vestergaard genopstiller. Torsten Martinsen genopstiller. Dennis Værum genopstiller. Mads Chr. Olesen genopstiller.

Bestyrelsen er genvalgt ved fredsvalg.

10. Valg af op til to suppleanter.

Emil Kollerup stiller op. Thomas Kristensen stiller op.

Begge valgt ved fredsvalg.

11. Behandling af indkommende forslag.

Daniel spørger hvad planen med den gamle fræser er. Der har været forslag om at donere den til Randers Makerspace. Andre synes den er god at have til at træne på. Thomas synes ikke den skal gå til Randers. Stemningsluring:

  • 5 synes den skal blive i huset
  • 2 synes den skal gå til Randers
  • 6 er ligeglade

Daniel spørger hvad vi reelt vil med laden. Torsten har foreslået at der bliver nedsat et udvalg. Der har primært været snak om træsløjd. John har lovet at komme med et estimat på materiale-omkostninger til en “kasse” i laden. Der bliver lavet en slack-kanal til formålet, hvor interesserede kan blande sig: #laden

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Permalink planning/meetings/2017-05-11.txt · Last modified: 2017/05/31 22:07 by Dennis Værum

oeffentlich