User Tools

Site Tools

planning:meetings:2018-05-03

Referat for Hal9k generalforsamling 3/5­2018

Dagsorden til Generalforsamling

1. Valg af ordstyrer.

Thomas Kristensen melder sig.

2. Valg af referent.

Mads Chr. Olesen melder sig.

3. Valg af to stemmetællere.

Emil og Christian Rostgaard Andersen

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

Vi har afholdt Sommerhack, sammen med OSAA (og igen i år). Vi var med på Mini Maker Faire i Århus; Daniel vandt for bedste badge, og vi vandt prisen for bedste stand. Vi har besøgt Makerspace 9220, i Aalborg Øst. Vi har næsten fået startet på projekt laden. Vi var 66 medlemmer ved årets afslutning, 1 mindre end ved årets start.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Der kommer forslag om at sætte prisen på enkelte sodavand op til 6 kr. Mobilepay har stort gebyr, og er besværligt ifht. regnskabet.

Regnskabet er enstemmigt godkendt, med tak til revisoren.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

Ingen indkomne forslag.

7. Behandling af eksklusionssager.

Ingen.

8. Valg af revisor.

Nikolai Beier har meldt sig.

9. Valg af bestyrelse.

  • Kristian Mide genopstiller.
  • Anders Vestergaard genopstiller.
  • Torsten Martinsen genopstiller.
  • Dennis Værum genopstiller.
  • Mads Chr. Olesen genopstiller.

Bestyrelsen er genvalgt ved fredsvalg.

10. Valg af op til to suppleanter.

  • Emil Kollerup stiller op.
  • Thomas Kristensen stiller op.

Begge valgt ved fredsvalg.

11. Behandling af indkommende forslag.

Daniel foreslår at folk ikke går på stole og sofaer.

Mads foreslår om vi kan droppe torsdagsmøderne helt.

Daniel foreslår at bestyrelsen finder et samlet sted til information (Slack, mailinglister osv.). Generelt konsensus virker til at være at de fleste foretrækker Slack til information. Cran mener at der kan være meget information på Slack, og at det kunne være dejligt med en “opsummering”, så man ikke skal følge med hele tiden.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Permalink planning/meetings/2018-05-03.txt · Last modified: 2019/05/23 19:00 by Torsten Martinsen

oeffentlich