User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2014-01-13

Bestyrelsesmøde 13. februar 2014

Til stede: Mads, Alex, Mide, Georg, Karl, Torsten

Dagsorden

 • Økonomien
  • Året der gik og balance
  • Hvad skal overskudet bruges til?
 • Sponsorat
 • Foredrag
 • Salg af den ene af vaskemaskinerne. Fylder pt ad h til, så lad os komme af med den.
 • NJLUG announce-adresser
 • Bitcoinbetaling
 • Overdragelse af admin. opgaver (mchro)
 • Opfølgning på donation udstyr (Gert Frølund) v. Karl
 • OSAA åbent hus

Regnskab

mchro: Der er i væsentlig grad styr på regnskabet.

Vi har brugt en del på renovering i 2013. Med den nuværende husleje og andre faste udgifter har vi et disponibelt beløb på 14K for 2014 (hertil kommer donation).

Vi bestræber os på at have en buffer på ~25K til uforudsete udgifter.

Kontingentnedsættelse diskuteret.

Sponsorat

Vi har fået et sponsorat fra et unavngivent firma på 10K. Vi kan indsende en ansøgning til kommunen, som vi forventer vil give halvdelen af beløbet. Vi skal have sat nogle flere ting på listen. Gøres i næste uge når Flemming er tilbage. Foreningen smider 10K efter projektet.

Salg af vaskemaskine

Overdrages til Flemming. Vi sætter en op før vi sælger den anden.

Foredrag

Vi vil gerne inddrage medlemmerne mere. Måske en ide at genoptage torsdagsmøder.

Foredragsudvalg? Muligt punkt til generalforsamling.

Georg, mchro, Alex og Karl vil alle gerne gøre noget, bare ikke lige nu.

NJLUG announce

Vi sætter alle fra den gamle NJLUG announce-list på Hal9k announce.

Bitcoinbetaling

Georg har lavet en wallet. Det vil være muligt at betale sodavand osv. med bitcoins. Vi sætter en QR-kode op i køkkenet.

Bitcoins indgår ikke i det almindelige regnskab, men vi tømmer vores wallet med passende mellemrum.

Overdragelse af admin. opgaver

mchro vil gerne slippe for følgende opgaver:

 • Udlevering af klippekort
 • Oprettelse i adgangskontrolsystem
 • Oprettelse i ForeningLet

Fordeles således:

 • Udlev. af klippekort: Alle bestyrelsesmedlemmer
 • Oprettelse i adgangskontrolsystem: Mide
 • Oprettelse i ForeningLet: Torsten

Opfølgning på donation af udstyr (Gert Frølund) v. Karl

Gert vender tilbage til Karl på et tidspunkt. Karl pinger.

OSAA åbent hus

OSAA besøgte os da vi havde åbent hus, så vi vil gerne gøre gengæld.

Torsten og Mide tager afsted, medbringende Hal9k-robot + Kamstrup kit (interesserede kan kontakte os)

Eventuelt

Alex: Oprydning?

Vi laver en oprydningsdag. Mide organiserer.

Permalink planning/meetings/board/2014-01-13.txt · Last modified: 2014/02/15 13:21 by Torsten Martinsen

oeffentlich