User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2016-02-11

Bestyrelsesmøde 11 Feb. 2016

Til stede: Dennis, Søren, Mide, Mads
Tid og sted: Torsdag 11/02-2016 Sofiendalsvej 80 kl 17:00
Referent: Mads Chr. Olesen

Siden sidst

Der blev afholdt arbejdsweekend i 2015.

Der er rokeret rundt, pga. ny drejebænk. Ellers alt som det plejer. Man kunne overveje at holde flere bestyrelsesmøder, i næste sæson.

Privat værktøjs-politik

Den generelle problemstilling om erstatning af folks værktøj der er gået i stykker i forbindelse med forbedring af spacet diskuteres.

Bestyrelsen er enige om at brug af værktøj er på eget ansvar, også hvis det er brugt til forbedring af spacet. Der kan dog være vurderingssager, hvor Hal9k vælger at erstatte privat værktøj.

ACTION: Mads udsender en orienteringsmail.

Økonomi-status

I 2015 havde vi indtægter på kr 87.189,29 og udgifter på kr 77.326,06, og dermed resultat på kr 9.863,23. Pr. 31/12-2015 var saldo på kontoen kr. 59.493,69.

Der snakkes om at der ikke blev holdt åbent hus i 2015, som der kunne være brugt penge på. Dog var vi repræsenteret ved Skalborg fest dage, og Århus Mini Maker Faire.

Kamstrup projektet er næsten nået break-even.

Det har endnu ikke været muligt at støtte Torsten's lasercutter projekt økonomisk.

Kommunen har varslet lokalegebyrstigning på 4 kr/kvm, det betyder ca. 1000 kr ekstra udgift pr. år.

5 års fødselsdag

Vi har 5 års fødselsdag næste uge. Foreningen giver kagemand næste torsdag d. 18/2.

ACTION: Mide bestiller hos lagkagehuset.

Generalforsamling

Vi holder generalforsamling d. 26/5, og indkalder lidt tættere på. Generelt er folk villige til at genopstille.

Man kan overveje om vedtægterne bør ændres, så kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, for at sikre kontinuitet. Vi foreslår at det drøftes på generalforsamlingen.

Eventuelt

Mobilepay

Vi skal over på Mobilepay erhverv.

ACTION: Mide og Mads kigger på det i aften

Sommerhack.dk

Georg er ved at arrangere en sommerlejr for hackere d. 26-28. august 2016.

Der er generel stemning for at støtte arrangementet, hvis Georg siger til.

Permalink planning/meetings/board/2016-02-11.txt · Last modified: 2016/02/11 17:46 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich