User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2017-02-02

Bestyrelsesmøde d. 2/2-2017

Til stede:

  • Torsten Martinsen
  • Mads Chr. Olesen (referent)
  • Anders Vestergaard

Med afbud:

  • Dennis Værum
  • Kristian Mide

1. Papirer til Jyske Bank

Mads har indsamlet underskrifter på referat fra GF og identitetspapirer.

ACTION: Mads sender papirer til banken.

2. Snak med kommunen om lokaler

Vi kan ikke umiddelbart få plads i laden. Vi overvejer at begynde seriøst at kigge på en container-mulighed. På længere sigt skal vi nok også kigge på loft-lager. Vi diskuterer om vi skal afmelde rengøring hos kommunen, men det gør vi ikke umiddelbart.

ACTION: Torsten snakker lidt mere med kommunen.

3. Økonomi

Det går rigtig godt, årsregnskab 2016 er sendt ud på Slack. Der kommer lidt efterregninger, bl.a. Sommerhack, og Lasersaur.

4. Arbejdsweekend

Der trænger til oprydning.

ACTION: Anders laver en Doodle og indkalder til arbejdsweekend.

5. Besøg fra TL og IDA

TL og IDA har separat ytret ønske om et besøg. Vi afventer.

6. X-mas swap

Bestyrelsen synes det var en god ide, der sagtens kan gentages.

7. Generalforsamling 2017

GF skal afholdes i 2. kvartal. Vi foreslår at afholde GF d. 11. maj.

Mødet afsluttet i god ro og orden.

Permalink planning/meetings/board/2017-02-02.txt · Last modified: 2017/02/02 17:39 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich