User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:board:2017-05-11

2017-05-11 Konstituerende Bestyrelsesmøde

Til stede:

  • Mads Chr. Olesen
  • Dennis Værum
  • Torsten Martinsen
  • Anders Vestergaard

Med afbud:

  • Kristian Mide

1. Konstituering

Mads stiller op som kasserer, og er valgt. Torsten stiller op som formand, og er valgt.

2. Indkaldelse til næste møde

Der foreslås at vi mødes sidste torsdag i hver anden måned. ACTION: Anders indkalder til første møde.

Tak for god ro og orden.

Permalink planning/meetings/board/2017-05-11.txt · Last modified: 2017/05/11 20:25 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich