User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2017-08-03

Bestyrelsesmøde 03/08/2017

Afbud: Mide

Til stede: Dennis, Anders, Mads, Torsten

Referant: Torsten

Dagsorden:

  1. Tordenfluerne
  2. Laden
  3. Gasflaske
  4. Møde med kommunen den 8. august

Punkt 1-4: Dennis tager til mødet og agerer på vanlig diplomatisk vis.

Andet:

Orden: Vi indkalder til arbejdsweekend efter Sommerhack, og holder generelt øje med om der er nogle der sviner specielt meget.

Det vedtages enstemmigt, at Mide tager kage med til næste møde.

Permalink planning/meetings/board/2017-08-03.txt · Last modified: 2017/08/03 19:35 by Torsten Martinsen

oeffentlich