User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2019-03-28

Bestyrelsesmøde d. 28/03-2019

1. Torsten orienterer om nyt fra kommunen

Torsten har snakket i telefon med Lisbeth, på baggrund af vores ansøgning til udstyrsudvalget. Det er åbenbart blevet en større sag: de har ikke været opmærksomme på at der kan være et problem med nødudgange, hvis lokalet skal bruges til værksted. Lisbeth har været rundt med en bygge-kyndig, men han var ikke sikker, så det skal lidt videre i systemet. Vi må foreløbig ikke gå videre med indretning af lokalet i laden til værksted, men skal afvente yderligere :-(

Permalink planning/meetings/board/2019-03-28.txt · Last modified: 2019/04/15 18:31 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich