User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2019-05-23

Konstituerende bestyrelsesmøde 23. maj 2019

Til stede:

  • Mads Chr. Olesen
  • Kristian Mide
  • Torsten Martinsen
  • Anders Vestergaard
  • Jacob Jenner Rasmussen

1. Konstituering

Mads stiller op som kasserer, og er valgt.

Torsten stiller op som formand, og er valgt.

Anders opdaterer hjemmesiden.

2. Indkaldelse til næste møde

Der foreslås at vi mødes sidste torsdag i hver anden måned. Anders indkalder til møde 30. maj.

3. Suppleanter på Slack #bestyrelse

Vi inviterer suppleanterne til #bestyrelse, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at udelukke dem igen.

Tak for god ro og orden.

Permalink planning/meetings/board/2019-05-23.txt · Last modified: 2019/05/23 19:50 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich