User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2020-01-30

Bestyrelsesmøde 2020-01-30

Referant: Torsten

Til stede: Mide, Anders V, mchro, Jener, Torsten, Troels

Laden

Mads foreslår en ladefest/arbejdsdag.

Vi skal have lavet en port med en BD30 dør i. Emil undersøger.

Vi vil gerne skille os af med den store lasercutter.

Opfølgning på action items fra sidste møde

Action: Troels får en nøgle som kun virker til laden.

Der er ikke sket noget.

Mads vil tale med Lisbeth fra kommunen, om rastaffals containere også må tage træ matriale.

Der er ikke sket noget.

Action: Torsten laver skilte til skraldespandene

Der er ikke sket noget.

Vi prøver igen.

Eventuelt

Vi skal have revideret regnskabet. Mads gør noget.

Anders har opdaget at vores brandslukkere er for gamle. Anders snakker med Kvist.

Permalink planning/meetings/board/2020-01-30.txt · Last modified: 2020/01/30 19:12 by Torsten Martinsen

oeffentlich