User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2021-05-27

Bestyrelsesmøde 21. maj 2021

Til stede: Duck, Torsten, Mads, Nuc, Jener, Mide

Referant: Nuc

Indkaldelse til GF

  • Der findes en dato. Mindst 2 uger forinden … torsdag 17 juni
  • Der er en fast dagsorden
  • Torsten laver indkaldelsen
  • Mads sætter det i kalenderen
  • Kl 20
  • Vi/Torsten spørger cykelklubben om vi kan låne deres lokaler

Corona indmelding: Vi har skrevet i #announcements at man skriver til Torsten og så melder bestyrelsen ud.

Arbejdsweekend: NUC tager rundstykker med lørdag. Vi forventer at det bliver begge dage.

Permalink planning/meetings/board/2021-05-27.txt · Last modified: 2021/05/27 19:39 by Torsten Martinsen

oeffentlich