User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2021-06-17

Konstituerende bestyrelsesmøde 17. juni 2021

Til stede:

  • Mads Chr. Olesen
  • Kristian Mide
  • Torsten Martinsen
  • Jener Rasmussen
  • Troels Bak

1. Konstituering

Mads stiller op som kasserer, og er valgt.

Torsten stiller op som formand, og er valgt.

Torsten opdaterer hjemmesiden, og putter Maker faire i kalenderen.

2. Indkaldelse til næste møde

Der foreslås at vi mødes sidste torsdag i hver anden måned. Torsten indkalder til møde 29. juli 2021

Vi skal huske at godkende referatet fra generalforsamlingen og indsende det til banken. Mads følger op med banken.

3. Suppleanter på Slack #bestyrelse

Vi inviterer suppleanterne til #bestyrelse, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at udelukke dem igen.

Tak for god ro og orden.

Permalink planning/meetings/board/2021-06-17.txt · Last modified: 2021/06/17 20:33 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich