User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2021-10-07

Bestyrrelses møde

Tilstede er Mads, Troels, Jener, Torsten, Emil, Lauritsen og mide

  Bagkloge lars synes der roder i laden

Der lå blandt andet et bjerg af træ - der er meget rydeligt nu - det er lars som har rydet op efter andre

Lars gav indtryk af, at bestyrrelsen burde gøre noget

Der tales om, at byde op til arbejdsweekend blandt foreningens medlemmer - de som arbejder, kan få lov at designe det nye metal værksted

Der drømmes om en rulledør, lille sliberum, stort maskinværksted

Der tales også om, hvorvidt at ellab er stort nok - man kunne udvide det og indskrænke maskinværkstedets område

Leder troels og Emil indkalder til arbejdsweekend første weekend i november foreningen giver rundstykker og pizza

Makerfair Hal9k deltager - 4 sandwich bestilt til hver dag

Permalink planning/meetings/board/2021-10-07.txt · Last modified: 2021/12/09 21:51 by Anders Lauritsen

oeffentlich