User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2023-02-23

Table of Contents

Bestyrelsesmøde 23. februar 2023

Til stede:

  • Mads Chr. Olesen
  • Falke Carlsen
  • Lars Lunde
  • David Mason
  • Anders Lauritsen (suppleant)
  • Lars Christensen (suppleant)

Toilet

Toilet er lækkert, tak til Henning, LarsC, og Troels.

Arbejdsweekend

Vi har opgaver; branddør, sandblæser, find udsugningsløsning til svejs (punkt- og generelt undertryksskabende-sug). Som planlagt afholdes arbejdsweekend lørdag+søndag d. 25-26. februar.

Mht. forplejning: Morgenbrød og pizza over frokost til de glade og gæve hackere.

Regnskab

Regnskabet 2022 er færdigt og afventer revisor.

Mødet afsluttes med ølsmagning og duft til magisk røg.

Permalink planning/meetings/board/2023-02-23.txt · Last modified: 2023/02/23 19:55 by cogi

oeffentlich