User Tools

Site Tools

projects:bratwurst-machine

Pølseautomat

Ideen er en automat der rister en pølse til dig kun ved hjælp af elektricitet.

Indledende Tests

Måling af modstanden i en frossen pølse: :projects:bratwurst-machine

114,5 kΩ

Tests

Vi har ristet flere pølser ved 230V/50Hz. En af testene bestod i at to strømførende gafler blev stukket i pølsen, en i hver ende. Strømmen var tændt i omkring 60 sekunder. Vi har lavet et plot af effekten afsat i pølsen og den tilsvarende reele impedans:

Læg mærke til at energien afsat i pølsen er omkring 18 kJ, som faktisk var vores første gæt.

Den målte impedans er lavere en den indledende måling med 3 størelsesordener. Det betyder at pølsen udviser en form for diode/halvleder opførsel eller at der er en betydelig imaginær impedans komponent.

Grundlæggende udregninger

Energi er E = P*t

Effekt er P = U^2/R

Det vil sige at tiden det tager at riste en pølse er t = E*R/(U^2)

Hvis vi antager at pølsen har en (gennemsnitlig) modstand på 176Ω@50Hz og har brug for 18 kJ energi, så kan vi lave følgende plot:

Læg mærke til at vi kan riste en pølse på 1 sekund ved 1700 V

Inspiration

Food Electronics (stub)

Som vi ser ovenfor udviser pølsen en eller anden slags halvleder opførsel, så hvorfor skulle det ikke være muligt at lave mad elektronik? Hvis pølsen er en halvleder, så må vi kunne lave en diode eller transistor komponent af den, altså en pølsetransistor…

Der er nogle ting vi skal have kigget på: Er pølsen p- eller n-dopet, og vi skal også have målt resitiviteten.

np-determination: http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_point_probe
Resistivity determination: http://en.wikipedia.org/wiki/Resistivity

Participants

Permalink projects/bratwurst-machine.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 by 127.0.0.1

oeffentlich