User Tools

Site Tools

planning:meetings:2010-10-12

2010-10-12

Held at Nordkraft. Meeting notes (in Danish) below.

Referatet kan forekomme lettere rodet, men jeg forsøgte at få så meget med som muligt, selv om vi sprang lidt i dagsordenen.

Referent: Mads Chr. Olesen

Til stede:

 • Mads Chr. Olesen
 • Mikael Harkjær Møller
 • Emil Kjæhr
 • Lars / EbiDK
 • Ivan Holm
 • Simon
 • Erik Ramsgaard Wognsen
 • Jesper Brix Rosenkilde
 • Petur Olsen
 • Rune Jensen
 • Thomas Poulsen
 • Hans-Erik Tjelum

Plan for i dag:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Nedsætte arbejdsgrupper
  • Kontakt E-mail/plakat til IDA/Prosa/NJLUG/Embedded Nordjylland
  • Økonomi
  • Lokaler (evt. snakke med eksperimenterende radio-amatører)
  • Erfaringsindsamling
  • Hjemmeside
 3. Spam-problemer på Wiki
 4. Tossestreger/Platform4
 5. Eventuelt

1. Godkendt.

2. Kontakt-email:

Sketch til info:

 • Vi er ved at starte et hackerspace i Aalborg (links til labitat, etc.)
 • Vision: både hardware og software

ACTION: Emil Kjæhr melder sig til at skrive udkast og sende til discuss, inden 26. okt.

Skal sendes til: Nyhedsbrev (Leth elektronik), Ingeniøren, Version2, LinuxIN, NJLUG, DE-Klubben, F-Klubben, newz.dk, modelflyvere, eksperimenterende danske radio-amatører, Prosa, Nordjyske, Platform4, TV2/Nord, Harddisken, embedded nordjylland, Labitat, Hack Århus, Create (Art/Technology), Universitetet

I første omgang få mange på mail-listen. Derefter vedtægtsarbejde. Så indkalde til stiftende generalforsamling.

Økonomi:

Støtte fra kommunen? Opstartsudgifter fra kommunen (tilskud til nye foreninger/innovation). Lokale virksomheder der vil give til opstart? Tilskud til kurser/træning, f.x. loddekursus Labitat tager 100,- pr. måned for adgang Cigarkasse blev snakket om. Evt. reduceret kontingent for studerende “Stregsystem” for almindelige komponenter (skruer, modstande, etc.)

ACTION: Jesper melder sig til Økonomi, snakker med kommunen, der kommer mail inden 26. okt.

Lokaler:

Hans-Erik: Kommunen har lokaler der ikke er i brug. Mikael Møller: Måske starte i det små. Hans-Erik: Teknisk skole nævnes som sted der muligvis vil lægge lokaler til, men kan ikke have noget stående. Platform4 har lånt bygning med varme til vinter, men det område skal ryddes indenfor overskuelig tid. Der blev diskuteret tyverisikring og adgang. Labitat har kun adgang for betalende medlemmer efter et vist tidspunkt. Regel 0 blev nævnt: Du må ikke opføre dig på en måde så det bliver nødvendigt at lave flere regler. Labitat-problem at holde øje med: oversvømmelser. Et lokale hvor vi må larme. Lokation: Indenfor bybusserne.

ACTION: Mikael Møller snakker med kommunen, der kommer mail inden 26. okt.

Erfaringsindsamling/Vedtægtsarbejde:

Hvor mange kvadratmeter har Århus/Kbh.? Hvorfor er der så stor forskel på vedtægterne i Århus/Kbh.? Hvordan klarer de medlemsbetaling/cigarkasse? Århus lidt mere stringent, Labitat lidt mere anarkistisk. Få gode råd til opstart. Hvad bruger folk det til? Drejebænke, elektronik, software, molekylær gastronomi?

ACTION: Jesper arrangerer tur til Hack Århus engang i November, der kommer mail inden 26. okt., og Doodle ud for at planlægge.

Hjemmeside/Wikifail:

ACTION: Mads installerer dokuwiki på hal9k.dk inden 26. okt.

Der blev diskuteret at forsiden skulle være imødekommende for nye, og om en wiki var det rigtige.

Logo blev diskuteret, hvad er vores fokus? Software, hardware, knallerter? Noget rød prik ala. Space Odessey Simon vil godt komme med forslag til logo.

Profilgalleri til hjemmesiden Til profilen: Igangværende projekter og kommende projekter

3. Lars låser alle sider foreløbig.

4. Jesper har snakket med en fra tossestreger.

Han har fået indtrykket at det mest er en ide om at have et loftrum man kan have ting til at stå i, og ikke så meget fælles. Papmache og lysdioder. Platform4 vil ikke have penge ind over, som udgangspunkt. Nogle har indtrykket af at det er en lidt lukket kreds. Mads: Vi bør nok prøve at spørge Platform4 en gang til, og sige at “vi er X på vores mailing-liste der gerne vil hackerspace”, og høre hvad de siger.

ACTION: Jesper kontakter Tossestreger/Platform4 og prøver at høre.

5.

Grupper/aktiviteter: Noget der kan trække overskrifter, polls på hjemmesiden så man kan vise interesse og liste ideer til potentielle aktiviteter * Loddekursus (Hans-Erik melder sig hele tiden) * Arduino * Art/Technology Måske have et par “prestige-projekter” til forsiden

Manifest: Have en vision/mål for hvad vi vil.

ACTION: Jesper sende mail til discuss-listen for at få folks visioner, snarest.

Permalink planning/meetings/2010-10-12.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 by 127.0.0.1

oeffentlich