User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

  • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
  • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2012-02-16

2012-02-16 (Torsdagsmøde)

Dagsorden

Siden sidst

Økonomioverblik (Mikeal)

Der er endnu ikke afklaret med Platform4 med hvordan og hvorledes af aregning af husleje for 2011.

Ansøgningsudvalget

Flemming: Der er en der måske vil give 10k DKK.

Web-folket

Mikael: Vi har fundet et design.

Georg: Det kunne være smart hvis folks personlige blogs, med det rette tag, kunne blive inkluderet på HAL9k's hjemmeside.

Fotolab

Vi er kommet til at bruge lidt hal9k penge (Alex&Mikeal)

Der er blevet brugt 1000-1500 DKK til udstyr til fotolab. Der er blevet købt noget ventilation, hylder, bordplade og noget VVS-grej.

Hvad gør vi med det store rum?

Der er umiddelbart stemning for at vente til der bliver lidt varmere før vi kaster os over lokalet.

Forslag til maker-konkurrence (Alex)

Der bliver luftet alle mulige idéer. Man kunne evt. finde en sponsor (Plantform4, Danfoss, Grunfoss, Let-elektronik etc.), som kunne dække udgifter, f.eks. op til 1000 DKK for de hold der melder sig til + evt. premie.

Der skal findes dommere, fastsættes evt. kriterier, findes sponsor, laves reklame derfor m.m.

Der bliver foreslået at projektet, som udgangspunkt, skal bygges nede på spacet for at skabe liv (dog skal det ikke være et krav at man skal være medlem).

Flg. sætter sig sammen og får sat skub i tingene: Alex, Allan, Mikael, Christian

Mikael: Man kunne evt. lave en “slutspurt” en weekend, hvor folk er færdige til søndag.

Status på kommunen

Karl: Jeg har ikke snakket med ham jeg skal snakke med.

Evt.

Karl nævner at Universitarium har planer om en vejrballon de gerne vil have noget lys/skrift/logo i. De vi l gerne betale for stumper hvis nogen er interesseret i at bygge noget.

Permalink planning/meetings/2012-02-16.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 (external edit)

oeffentlich