User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

 • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
 • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

planning:meetings:2012-01-26

2012-01-26

 • Opfølgning fra sidste møde
  • Støtte fra kommunen (Karl)
  • Kontigent
  • Budget diskussion på mailen
 • Georgs uheld - hvem fixer?
 • Evt.
 1. Støtte fra kommunen: Karl informerer om at vores henvendelse bliver skubbet rundt mellem forskellige folk i kommunen. Ingen svar, men i det mindste aktivitet
 2. Kontigent: Jf. sidste møde skulle Karl sende en føler ud ang. kontigentnivauet. Han havde dog troet at det var en andens job, hvorfor det ikke var sket. Karl sender doodle ud asap.
 3. Budget diskussion: Efter et kort resume af diskussionen på mailing listen ang budgetteringen, blev forskellige modeller/tilgange diskuteret. Der var konsensus om at foreningen skulle tilside sætte en del af vores tilgodehavende hos P4 til fremtide lokaler, da vi ved at vi ikke kan blive for evigt i Rapsgade 1. På baggrund af erfaringer Flemming havde mht lejning af erhverslokaler i Aalborg område, blev det bestemt at tilsidesætte halvdelen (ca. 20.000 kr) til fremtidigt indskud, lokaleforbedringer osv. Næst blev fordelingen af rådighedsbeløbet diskuteret. Umiddelbart var der en del forskellige holdninger til hvordan et evt. rådighedsbeløb skulle fordeles; nogle mente at hovedparten skulle gå til opsparing til nye lokaler, andre mente at det meste skulle gå til nyt udstyr, og nogle var mest for en mere flad fordeling. Det er bestyrelsens holdning at tilgang af nye medlemmer og udbredelsen af kendskab til foreningen i Aalborgområdet er vigtigst for forening pt. Nyerhvervelser af f.eks. fremstillingsværktøj prioriteres således over opsparing, ud fra divisen at det burde kunne tiltrække flere medlemmer end en stor opsparing. Udgangspunktet for budgeteringen af rådighedsbeløbet i foreningen er således:
  1. 50% til nyerhvervelser
  2. 20% til forbrug (alt fra toiletpapir til bor, bits og loddetin)
  3. 20% til opsparing til nye lokaler
  4. 10% til diverse herunder PR
 4. Georgs uheld - hvem fixer? Georg kom til at ødelægge bipperen ved indgangen og erkendt at det var dumt gjort. Det lader til at det bare er kontakterne der er røget, så vi får fat i nogle nye og reperet systemet. Georg er naturligvis tovholder på projektet.
 5. Evt.
  1. Fremstillingsværktøj En del af diskussionen vedr. budgettingen kom til at gå på anskaffelsen af fremstillingsværktøj til foreningen inkl ansøgning af penge og forslag til hvilke maskiner vi kunne tænke os. Generelt var det ikke ideer der manglede, men det vigtige spørgsmål pt er hvad vi vil få mest gavn af i foreningen? Fundraisinggruppen (Jesper, Flemming og Karl) vil således se på hvordan vi bedst formøbler vores egne midler, hvor/hvordan vi søger, samt hvad midlerne bedst kunne bruges på.
Permalink planning/meetings/2012-01-26.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 (external edit)

oeffentlich